You'Ll Wonder Where The Yellow Went, When You Brush Your Teeth With Barbey. - Busy Port

Fler kan bli författare

Nu kan nästan vem som helst trycka bok för det behövs inga stora upplagor när man kan trycka digitalt. Det är väldigt bra för de som vill ha ut en bok som kanske inte går ut i stora upplagor men som är menat för en mindre publik och som ändå har sin målgrupp. På så sätt kan fler få ut sina tankar än om ett stort bolag ska ta sig an ett manus och godkänna det. Ganska kul tanke egentligen att kunna bli författare utan att behöva vara beroende av att sälja många böcker. Kanske något att prova på någon gång.